Tsagia-MyLife

Ανάλυση των μυκοτοξινών

Στα τσάγια , καραμέλες ,συμπληρώματα διατροφής
Μυκοτοξίνες Είναι δευτερογενείς μεταβολίτες …… ανάλογα με την ουσία και συγκέντρωση – είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τερατογόνες και ανοσο-κατασταλτικες.

Σύμφωνα με εκτίμηση του FAO περίπου 25% της παγκόσμιας παραγωγής των τροφίμων περιέχουν μυκοτοξινες. Από τις περίπου 400 γνωστές μυκοτοξίνες, οι οποίες ανήκουν σε πολύ διαφορετικές τάξεις χημικών ουσιών, είναι περίπου 25 που πρέπει να εκτιμηθούν λόγω συχνότητας εμφάνισής τους και συγκέντρωσης στα τρόφιμα

Τα προϊόντα της BAD HEILBRUNNER για να είναι μη τοξικά και να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις σε CMP-STANDARD -πρότυπα αριστείας ερευνούνται σε μια σειρά αναλύσεων από διάφορες πιθανές μυκοτοξίνες

Ανάλυση των μυκοτοξινών στα διαπιστευμένα εργαστήρια
Αφλατοξίνες
– Β1/Β2, G1/G2
– M1/M2
Ωχρατοξίνης Α (OTA)
Τοξίνες Fusarium
– Φουμονισίνες FB1/FB2
– Ζεαραλενόνη (ΖΩΝ)
– Deoxynivanenol (DON)
– 3 – και 15-ακετυλο
– T2 + HT2 τοξίνη
– Νιβαλενόλη
– Fusarenon Χ
– Fusaric
– Acetoxyscirpenole
– Moniliformin
– Νεοσολανιόλη
Alternaria τοξίνες
– Alternariol (AOH)
– Alternariolmonomethylether (ΑΜΕ)
– Altenuen (ALT)
– Tenuazonsäure (ΤΕΑ)
– Tentoxin (ΔΕΔ)
Πατουλίνη
Verrucarol
Τοξίνες Penicillium
– Citrinin
– Μυκοφαινολικό

– Cyclopiazonic
Sterigmatocystein
Αλκαλοειδή (αλκαλοειδή)
– Εργοταμίνη
– Εργομετρίνη
– Ergocornine
– Ergosine
– Ergocristine
– Ergocryptine

________________________________________

Εργαστηριακός εξοπλισμός για ανάλυση των μυκοτοξινών

Απαιτεί υψηλές προδιαγραφές στην προετοιμασία του δείγματος 1- λόγω της ανομοιογενούς διανομής μεγάλων ποσοτήτων δειγμάτων 2- και πιθανής παρουσίας των μυκοτοξινών σε επίπεδο ιχνών. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει συσκευές ομογενοποιησης -Homogenisierungsequipment- για μεγάλο αριθμό δειγμάτων. Μέσα από μια ποικιλία εξειδικευμένων και εν μέρει επιλεκτικών μεθόδων εκχύλισης και καθαρισμού, όπως ανοσοσυγγενική χρωματογραφία, ή επιλεκτικές τεχνικές μέτρησης και ανίχνευσης, όπως οι HPLC-MS/MS έχουμε την ασφαλή και απαιτούμενη απόδειξη των μυκοτοξινών σε επίπεδο ιχνών. Η μερική αυτοματοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών των τεχνικών σε χρόνους ανάλυσης, επιτρέπει (και μια γρήγορη εκτίμηση των πρώτων υλών.
Ενέργειες εργαστηρίου ανάλυσης :

Δειγματοληψία
Ειδικός εξοπλισμός για δειγματοληψίας
– Δείγμα Stecher
– Δείγμα διαχωριστικό
– Senkkannen

Προετοιμασία δείγματος
Εξειδικευμένος εξοπλισμός για την προετοιμασία του δείγματος και ομογενοποιήση (δείγματα μέχρι 30 g.)
– Διαφορετικά συστήματα μύλου (ξηρή άλεση) (π.χ. κοπής, φυγόκεντρες, δονητικοί μύλοι δίσκων και Stifft)
– Διάφορα Silverson μίξερ (υγρή άλεση)

Εκχύλιση του δείγματος και του δείγματος καθαρισμού
Σύστημα του Χ.Α. (Accelerated εκχύλιση με διαλύτη)
CLEAN-UP-αυτόματα συστήματα για ανοσοσυγγενείας ASPEC)

Ανάλυση / μέθοδοι μέτρησης
HPLC με σύστημα φθορισμού και ανίχνευση UV
Μετά τη στήλη και τη στήλη εναλλαγής συστημάτων Derivatisierungssysteme
HPLC-MS/MS συστήματα
________________________________________
Κύριες μέθοδοι αναφοράς μας και διαδικασίες για την ανάλυση των μυκοτοξινών
Προσδιορισμός των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2
ΕΝ 14 123, τροποποιημένο, 2007-05

Προσδιορισμός ωχρατοξίνης Α
DIN EN 14 132, τροποποιημένο, 2003-09

Προσδιορισμός ωχρατοξίνης Α σε παιδικά τσάγια
AOAC 84, δεν υπάρχει. 5, 2001, τροποποιημένη, 2004-03
Προσδιορισμός ωχρατοξίνης Α στον τομέα των αποξηραμένων φρούτων
AOAC 86, δεν υπάρχει. 6, 2003, τροποποιημένη, 2004-02
Multi-τοξίνη μέθοδος: προσδιορισμός των περίπου 60 διαφορετικων Myktoxinen με LC-MS/MS
Addit Τροφίμων. Μόλυνσης. 2005, 22, 752-760
Προσδιορισμός των φουμονισίνες B1 και B2 με HPLC
Ε DIN EN 14 352, τροποποιημένο, 2002-02
Προσδιορισμός των πατουλίνη στα φρούτα
Μέθοδος Eurofins 2005-10

________________________________________
Δειγματοληψία για ανάλυση των μυκοτοξινών
Η δειγματοληψία το πρώτο βήμα
Οι πρωτογενείς ρύποι των βασικών προϊόντων τροφίμων κατανέμονται συνήθως εξαιρετικά ετερογενώς. Μια αντιπροσωπευτική δειγματοληψία είναι επομένως απαραίτητη προϋπόθεση για την επακόλουθη ακρίβεια των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρυθμίσει το δίκαιο και τις απαιτήσεις για τη δειγματοληψία τροφίμων για τις μυκοτοξίνες
Η BAD HEILBRUNNER διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δειγματοληψία των πρώτων υλών τους για αναλυτικούς έλεγχους των πρώτων υλών, όπως αποξηραμένα βότανα+ φρουτα, ρίζες, φύλλα, σπόρους, ανθοί κλπ. σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφίμων και τα ισχύοντα πρότυπα και απαιτήσεις.
________________________________________
Οι μέθοδοι στην ανάλυση των μυκοτοξινών

Τα πρότυπα αριστείας απαιτούν υψηλής ποιότητας ανάλυση των μυκοτοξινων και σε τακτική βάση με συμμετοχή σε διεθνεις οργανισμους (π.χ. FAPAS, AOCS, το IRMM). Για τον έλεγχο της επάρκειας των διαφόρων προμηθευτών / Αυτά γίνονται για τις πιο σημαντικές μυκοτοξινες με τους σχετικούς πίνακες.

Αριθμός δοκιμών ικανότητας όλων των μυκοτοξινών 2008 – 2010
________________________________________
Συνεργασίες στον τομέα της ανάλυσης των μυκοτοξινών

Για την ανάλυση των μυκοτοξινών η BAD HEILBRUNNER εφαρμόζει την τελευταία τεχνογνωσία και καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης. Για να εξασφαλιστεί αυτός ο στόχος, συμμετέχει τακτικά σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, σε ορισμένα από αυτά που συμμετείχε τα τελευταία χρόνια είναι
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενημέρωσης μυκοτοξίνως (ΕΔΜΑ) ( www.mycotoxins.org )
Αξιολόγηση της εφαρμογής των ειδικών διαδικασιών για Mykotoxinbestimmung ( www.lgl.bayern.de / LGL / καθηκόντων / ερευνητικών έργων / mykotoxin_bestimmung.htm )
MoniQA: Προς την εναρμόνιση των αναλυτικών μεθόδων για να ελέγχει η ποιότητα και η ασφάλεια στην τροφική αλυσίδα ( www.moniqa.org/node/238 )
Biocop: Νέες Τεχνολογίες για την οθόνη πολλαπλών χημικών προσμείξεων στα τρόφιμα ( www.biocop.org/~~V )
Avena γενετικών πόρων για την ποιότητα στη διατροφή του ανθρώπου (AVEQ) ( http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/actions/f-061/index_en.htm )
Biofocos: «Ανάπτυξη μιας μη-καταστρεπτικής μη-επεμβατικής υψηλής απόδοσης τεχνολογία για την εξόρυξη και την ανάλυση των ζωοτροφών και τροφίμων(χύμα) ζωικής προέλευσης για τους ρύπους, όπως
Πιστοποίηση για τις μελέτες του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Υλικών Αναφοράς ( http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/homepage.htm )

Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

________________________________________
Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις για την ανάλυση των μυκοτοξινών στο τμήμα τεκμηριώσης της BAD HEILBRUNNER
Ενημερωτικό Δελτίο στον έλεγχο των τροφίμων
Σύντομο μήνυμα (2010) Συστάσεις για την παρακολούθηση της ΕΕ αλκαλοειδή.
(Έλεγχος Τροφίμων Ενημερωτικό Δελτίο Νο 34 – Νοέμβριος 2010) .
Simone Staiger και ο Δρ Ole Winkelmann, κέντρο αρμοδιότητας για τις μυκοτοξίνες, Γερμανία (2010): δείγμα ρομπότ προετοιμασία για την ανάλυση μυκοτοξινών.
(Έλεγχος Τροφίμων Ενημερωτικό Δελτίο Νο 34 – Νοέμβριος 2010) .
Peter Leedham, Eurofins Κίνα και Werner Nader, Eurofins Παγκόσμιου Ελέγχου (2009): Εισαγωγή των τροφίμων και των ζωοτροφών από την Κίνα – τρόπους ελαχιστοποίησης του κινδύνου.
(Έλεγχος Τροφίμων Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 30 – Ιούλιος 2009) .
Πάμπλο Molloy, Eurofins Βραζιλία (2007): Η διασφάλιση της ποιότητας των πρώτων υλών, καταγωγής Βραζιλίας.
(Έλεγχος Τροφίμων Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 23 – Μάρτιος 2007) .
Σύντομο μήνυμα (2006) τα όρια της ΕΕ για τις τοξίνες Fusarium από την 1η Ιουλίου 2006.
(Ενημερωτικό δελτίοΈλεγχος Τροφίμων Νο. 21 – Ιούλιος 2006) .
Εκδόσεις
Biselli S, Persin Γ, Syben Μ (2008): Διερεύνηση της κατανομής των δεσοξυνιβαλενόλη και την ωχρατοξίνη Α μόλυνση μέσα σε 26 τόνο -φορτηγό με στάρι Mycotox .. Res 24 (2), 98-104.
Biselli S (2006): Αναλυτικές μέθοδοι για τον έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Ι. προστασία των καταναλωτών. Ασφάλεια των Τροφίμων 1, 106-114.
Biselli S, Hummert Γ. (2005): Ανάπτυξη ενός πολλαπλών στοιχείων Μέθοδος για τοξίνες Fusarium LC-MS/MS χρήση και η εφαρμογή της κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για το περιεχόμενο του Τ2-τοξίνης και δεσοξυνιβαλενόλη στις διάφορες ζωοτροφές και τα δείγματα τροφίμων. Addit Τροφίμων. Μόλυνσης. 22, 752-760.
Biselli S, Wegner H, C Hummert (2005): Multi-Συστατικη Μέθοδος των τοξινών Fusarium στα δημητριακά με βάση δειγμάτων τροφίμων και ζωοτροφών που χρησιμοποιούν HPLC-MS/MS. Μυκοτοξίνη Res 21, 18-22.
Biselli S, L Hartig, Wegner H, C Hummert (2004): Ανάλυση των τοξινών Fusarium με LC-MS/MS: Εφαρμογή σε διάφορα τρόφιμα και ζωοτροφες. LC GC Ευρώπη, Σύγχρονες Εφαρμογές σε LC-MS 25-31.

Μυκοτοξίνες Βιβλιογραφία
________________________________________
Η δικτύωση μας στην ανάλυση των μυκοτοξινών
Διεθνείς Ενώσεις
– Μέλος της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού δικτύου ευαισθητοποίησης μυκοτοξίνες (ΕΔΜΑ)
– Η Διεθνής Εταιρεία για Mycotoxicology (ISM)
Οι εθνικές ενώσεις
– Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN)
– Γερμανικη Εταιρεία Ερευνών Μυκοτοξίνης

– Ομάδα Εργασίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας, στη γερμανική ένωση τσαγιού
– Εμπορευμάτα τσάι στο χρηματιστηρίου Hamburger Börse eV

________________________________________
Μπροσούρες και φυλλάδια για την ανάλυση μυκοτοξινών στο τμημα Ε/Τ της BAD HEILBRUNNER.
Η ωχρατοξίνη Α στα τρόφιμα [PDF 124 Kb]
Μυκοτοξίνες [PDF 109 Kb]
Οι αφλατοξίνες [PDF 114 Kb]
Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους [PDF 143 Kb]
Τοξίνες Fusarium [PDF 160 Kb]